logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > O naší školce

O naší školcE          

V letošním školním roce 2023/24 přivítáme děti v nových prostorech bytového domu ve středu města. Naše mateřská škola v ulici Korandova 11 se rozšířila o jednu třídu do 1. patra a má kapacitu 69 dětí. V 1. patře bytového domu vznikla prostorná a světlá třída, kde je místo i pro jídelnu a tělocvičnu. Veškeré prostory 3 tříd jsou upraveny a vybaveny tak, aby si v nich děti mohly dobře hrát, získávat nové poznatky, cvičit, odpočívat...

 Třída Hvězdiček

Je nám 3 až 5 let. Věnuje se nám paní učitelka Iva Mašková a paní učitelka Adéla Beranovská DiS.

Třída Obláčků

Je nám 4 - 6 let a věnují se nám paní učitelky Jana Nová, Naděžda Školová a paní ředitelka Miroslava Dočekalová. Pomáhá nám asistentka pedagoga Bc.Kateřina Nováková.

 

Třída Sluníček

Je nám 5 - 7 let a věnují se nám paní učitelky Iveta Markuzziová, Bc.Petra Zuzáková, paní asistentka Nikol Bandry a školní asistentka Mgr. Anna Skoupá

 

Jak nám plyne den

6:00 – 8:00 V této době se scházíme s kamarády, hrajeme si, kreslíme, tvoříme... podle svých zájmů a chutí.
8:00 - 9:45
Protáhneme si tělíčko cvičením (zdravotním, s hudbou, s náčiním, pohybovými hrami), svačíme, účastníme se řízených aktivit
9:45 – 11:30 Oblékáme se a jdeme se proběhnout a pohrát si ven.
12:00 Už jsme u stolečků a pochutnáváme si na obědě. 
od 12:15  Někdo odchází domů a ostatní si jdou s pohádkou odpočinout. Kdo spánek nepotřebuje, ten si po krátkém odpočinku může přejít ke klidovým hrám. 
po 14:00 Jdeme se nasvačit a potom hrát, zpívat, povídat, kreslit apod., do doby, než se rozejdeme domů.
po 16:30  Zůstává školka sama a jde spát.
   
Časové údaje jsou pouze orientační, dobu a formu všech činností přizpůsobujeme daným situacím, zájmu, možnostem a chuti dětí.

 

Co nabízíme

 • příjemné prostředí, kde děti získávají nové kamarády
 • tvořivé prostředí a prostor pro aktivity
 • vlídné učitelky, které pomohou dětem při získávání nových zkušeností, poznatků, dovedností, zážitků a prožitků
 • místo, kde děti získávají další samostatnost, sebedůvěru, sociální cítění
 • prostředky a prostor k uspokojování jejich dětských potřeb a zájmů
 • činnosti zaměřené na všeobecný rozvoj dětské osobnosti
 • laskavou školnici, která se nemračí, když děti rozlijí pití
 • kuchařku, chápající různé chutě dětí
 • upravenou školní zahradu
 • spoustu rozličných aktivit

Přijďte se k nám podívat, rádi Vás po školce provedeme.

 

Platby

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, nestanoví-li ředitelka školy jinak. Částka je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 460,- Kč měsíčně. Platí pro děti 3-5 let, předškoláci (děti, které do srpna předchozího školního roku dovršily 5 let) a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Způsob úhrady:

 • trvalým bankovním příkazem

Číslo účtu 16.MŠ:

555 323 11/0100

 

Poznámka pro příjemce:

uvést jméno dítěte

 

Osvobození od úplaty:

viz. Úřední deska - Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, Školní řád.

 

Stravné

Úplata za stravování dítěte v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná. Při nástupu dítěte do mateřské školy se hradí záloha ve výši 1.200,- Kč. Další platby jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce za stravu dítěte předcházející měsíc. Úplatu a další otázky ke stravování dětí řeší zákonní zástupci přímo s provozářkou. Přeplatky za stravování se vrací v září následující školní rok.

 

Způsob úhrady:

  • inkasem z běžného účtu

Číslo účtu školní jídelny:

157 333 11/0100

 

Částka:

3 - 6 leté děti 45,- Kč za 1 den

7 leté děti 50,- Kč za 1 den