logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > O naší školce

O naší školcE          

 

Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v přízemí bytového domu ve středu města, má kapacitu 44 dětí. Veškeré prostory jsou upraveny tak, aby si v nich děti mohly dobře hrát, získávat nové poznatky, odpočívat. Je zde plno barev, nový nábytek, různé hračky a hry, tělocvičné náčiní, piáno, prostě vše, co k dětem patří.
Jsme taková malá, útulná školka rodinného typu, kde je možný úzký kontakt mezi dětmi obou tříd, učitelkami, rodiči i ostatními pracovnicemi školky. Rodiče mají možnost neustále nahlížet do školkového dění, promluvit si s učitelkami a řešit spolu případné problémy.

Třída „ Čiperkové“

Čiperka si poskakuje, ze všeho se jen raduje! Je nám 3 až 5 let. Věnuje se nám paní učitelka Iva Mašková a  paní učitelka Jana Nová.

Třída „Všudybýlkové“

Všudybýlek všude je, po Plzni si cestuje. Nám je od 5 do 7 let. Věnuje se nám paní ředitelka Miroslava Dočekalová a paní učitelka Iveta Markuzziová.

 

Jak nám plyne den

6:00 – 8:00 V této době se scházíme s kamarády, hrajeme si, kreslíme, tvoříme... podle svých zájmů a chutí.
8:00 - 9:45
Protáhneme si tělíčko cvičením (zdravotním, s hudbou, s náčiním, pohybovými hrami), svačíme, účastníme se řízených aktivit
9:45 – 11:30 Oblékáme se a jdeme se proběhnout a pohrát si ven (nejraději na školní zahradu) nebo vyjedeme za přírodou do okolí města. 
12:00 Už jsme u stolečků a pochutnáváme si na obědě. 
od 12:15  Někdo odchází domů a ostatní si jdou s pohádkou odpočinout. Kdo spánek nepotřebuje, ten si po krátkém odpočinku přejde ke klidovým hrám. 
po 14:00 Jdeme se nasvačit a potom hrát, zpívat, povídat, kreslit apod., do doby, než se rozejdeme domů.
po 16:30  Zůstává školka sama a jde spát.
   
Časové údaje jsou pouze orientační, dobu a formu všech činností přizpůsobujeme daným situacím, zájmu, možnostem a chuti dětí.

 

Co nabízíme

 • příjemné, rodinné prostředí, kde děti získávají nové kamarády
 • tvořivé prostředí a prostor pro aktivity
 • vlídné učitelky, které pomohou dětem při získávání nových zkušeností, poznatků, dovedností, zážitků a prožitků
 • místo, kde děti získávají další samostatnost, sebedůvěru, sociální cítění
 • prostředky a prostor k uspokojování jejich dětských potřeb a zájmů
 • činnosti zaměřené na všeobecný rozvoj dětské osobnosti
 • laskavou školnici, která se nemračí, když děti rozlijí pití
 • kuchařku, chápající různé chutě dětí
 • upravenou školní zahradu
 • spoustu rozličných aktivit

Přijďte se k nám podívat, rádi Vás po školce provedeme.

 

Platby

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, nestanoví-li ředitelka školy jinak.

 

Způsob úhrady:

 • trvalým bankovním příkazem
 • výjimečně hotově v MŠ

Číslo účtu 16.MŠ:

555 323 11/0100

 

Poznámka pro příjemce:

uvést jméno dítěte

 

Osvobození od úplaty:

viz. Úřední deska - Stanovení výše úplaty za předškolné vzdělávání, Školní řád

 

Stravné

Úplata za stravování dítěte v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná. Při nástupu dítěte do mateřské školy se hradí záloha ve výši 1.000,- Kč. Další platby jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce za stravu dítěte předcházející měsíc. Úplatu a další otázky ke stravování dětí řeší zákonní zástupci přímo s provozářkou. Přeplatky za stravování se vrací v září následující školní rok.

 

Způsob úhrady:

  • inkasem z běžného účtu
  • výjimečně hotově u provozářky

Číslo účtu:

157 333 11/0100

 

Částka:

3 - 6 leté děti 40,- Kč za 1 den

7 leté děti 45,- Kč za 1 den