logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

16.mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

Zřizovací listina.pdf 

Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu viz. zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační schéma školy.pdf

4.

Kontaktní spojení

Viz. Kontakty

5.

Platby

Školné
Stravné

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

70940681

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Údaje o rozpočtu.pdf

9.

Žádosti o informace

Místo a způsob podání.pdf

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Viz. Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.pdf

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu.pdf

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze  vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
nebo stáhnout zde:

Žádost o přijetí.pdf

Evidenční list dítěte.pdf

Přihláška ke stravování.pdf

Žádost o poskytnuti informace.pdf

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu.pdf


13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Zápis do MŠ - květen, v případě volné kapacity i  v průběhu šk. roku 

Pověření k vyzvedávání dítěte - projednání ve třídě osobně, případně s ředitelkou MŠ

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.pdf

Školský zákon-k15.2.2019.pdf

Vyhláška o předškolním vzdělávání.pdf

Vyhláška 107_2005 Sb.pdf

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

2017.pdf            2018.pdf            2019.pdf