logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

16.mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel:
  Statutární město Plzeň,
  náměstí Republiky 1/1,
  Vnitřní Město,
  306 32 Plzeň
 • Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
 • Hlavní činnost - vzdělávání, stravování
 • Zřizovací listina.pdf 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační schéma školy.pdf

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace
  Korandova 11,
  301 00 Plzeň

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace
  Korandova 11,
  301 00 Plzeň

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle předchozí domluvy

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 702 269 934

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ms16plzen.eu

 • 4.6 Adresa podatelny

  16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace
  Korandova 11,
  301 00 Plzeň

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  docekalovami@ms16.plzen-edu.cz

 • 4.8 Datová schránka

  diymv35

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 55532311 / 0100

 • školné
 • strávné

6. IČO

70941025

7. DIČ

CZ70941025 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: docekalovami@ms16.plzen-edu.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): diymv35

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:
16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace
Korandova 11,
301 00 Plzeň

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Místo a způsob podání.pdf

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu.pdf

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)

 • poštou
 • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

Formuláře

Lze  vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ, nebo stáhnout zde:

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 • Zápis do MŠ - květen, v případě volné kapacity i  v průběhu šk. roku 
 • Pověření k vyzvedávání dítěte - projednání ve třídě osobně, případně s ředitelkou MŠ
 • Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.