logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > INFORMACE K NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

INFORMACE K NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22INFORMACE K NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 

 

Provozní doba:                                 6:00  –  16:30 hodin

Povinné předškolní vzdělávání:    8:00  –  12:00 hodin

Příchod dětí do MŠ:                         6:00  –   8:00 hodin

Odchod po obědě:                          12:15  – 12:30 hodin

Odchod odpoledne:                        14:30  – 16:30 hodin

 

Základní informace získáte také na našich webových stránkách: https://www.ms16plzen.eu

 

·         Nepřítomnost Vašeho dítěte v MŠ je nutno omluvit! Volejte nebo pište SMS na telefonní číslo: 602 173 920 nebo  na e-mailové adrese: docekalovami@ms16.plzen-edu.cz 

·         Omluvu nepřítomnosti dítěte, je nutno provést nejdéle do 3 dnů!

·         Plánovanou nepřítomnost dítěte ( návštěva lékaře, dovolená…) nahlaste předem!

·         Bezprostředně po návratu dítěte do MŠ je nutno omluvit dítě plnící povinné předškolní vzdělávání písemně prostřednictvím vyplněné omluvenky (formulář v šatně Všudybýlků) a předat ji učitelce MŠ.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

 

Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravy je nutno omluvit den předem! První den neplánované nepřítomnosti lze odebrat oběd v jídlonosiči v čase od 11:15 do 11:30 před výdejem obědů strávníkům. Za neodebraný oběd se náhrada neposkytuje a je počítána plná sazba stravování za den. Na následující dny nepřítomnosti dítěte musí zákonný zástupce stravu odhlásit osobně, telefonicky ( stačí SMS ) nebo e-mailem. U dítěte, které se bude vracet do MŠ po nemoci nebo po jakékoli nepřítomnosti, je nutno předem nahlásit den nástupu do MŠ.

 

 

POTŘEBY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

·         lehké tepláky/ leginy.../ do školky, náhradní spodní prádlo+ tričko..., bačkory s pevnou špičkou a patou, oblečení na pobyt venku, pláštěnka ( gumovky)

 

·         pokud dítě nebude chodit domů po obědě, je třeba, aby mělo v MŠ povlečený polštářek, povlečení na deku – rozměr 130/80 cm (vnitřní deku půjčujeme na 1 školní rok), prostěradlo na matraci 130/50 cm ( nejlépe elastické s gumou), pyžamo. Každé 3 týdny si děti berou povlečení domů vyprat!

 

·         papírové kapesníky – ponechat v tašce v šatně;

 

·         všechny věci musí mít děti PODEPSANÉ!

 

PLATBY:

 

·         měsíční platby za předškolní vzdělávání – školné (tzv. úplata) :   540,- Kč

platbu proveďte převodem - trvalým příkazem ( od září do června ) na účet číslo:

 555 323 11/ 0100, splatnost vždy do 15. v měsíci ( výjimečně hotově u provozářky MŠ).

Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.

 

·         PROMINUTÍ školného je možné v případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo dávky pěstounské péče. Zákonný zástupce podá provozářce MŠ prostřednictvím formuláře Žádost o osvobození…. a doloží potvrzení, že v daném měsíci, ve kterém žádá o prominutí školného, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi.

Pokud pobírá dávky pěstounské péče, doloží tuto skutečnost rozhodnutím soudu.

Ředitelka MŠ následně rozhodne, zda bude školné prominuto.

 

·         zaplacení zálohy na stravné ve výši 1000,- Kč, převodem na účet číslo 157 333 11/ 0100

       tuto částku je nutno zaplatit před nástupem dítěte do MŠ tj. do 2.9.2021

 

·         forma platby stravného je :

1.      inkasem z běžného účtu - ČÚ: 157 333 11/ 0100, inkaso bude čerpáno vždy k 15. v měsíci od října 2021. Ve „své“ bance si rodič musí dát souhlas s inkasem.

2.      převodem – p. provozářka podá každý měsíc informaci o aktuální částce úhrady

 

·         případný přeplatek na stravném za červen 2022 bude vrácen zákonnému zástupci na jeho bankovní účet nejpozději v září 2022

cena 1 stravovacího dne:  dítě  3 – 6 let: 40 Kč

 dítě        7 let: 45 Kč