logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Obnovení provozu mateřské školy - 25.5.2020

Obnovení provozu mateřské školy - 25.5.2020Datum konání:
11.5.2020
Datum ukončení:
30.6.2020

 

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude od pondělí 25.5. 2020 opět otevřena.

Přečtěte si, prosím, režim provozu mateřské školy i čestné prohlášení a rozhodněte, zda Vaše dítě bude do konce školního roku do MŠ docházet. Své rozhodnutí nahlaste do MŠ do středy 13.5.2020!

Pokud dítě do MŠ nenastoupí, je mu prominuto školné.

 

Platby:

Školné za měsíc květen činí 111,- Kč, v červnu zůstává 490,- Kč. Vyúčtování všech plateb ( školné, plavání, kulturní akce) bude provedeno v průběhu měsíce června. Stravné bude vyúčtováno v červenci.

 

Režim provozu mateřské školy se bude lišit od standardních podmínek provozu mateřské školy v souvislosti s potřebou dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Provozní doba mateřské školy se upravuje :         6:30 – 16:00

 

Do MŠ nepatří dítě , které vykazuje jakékoli příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům  COVID – 19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout. Pokud dítě trpí alergiíí na pyly, nejsme schopny posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.

 

Rodiče musí před prvním nástupem dítěte do MŠ podepsat Čestné prohlášení. Prosím přečtěte si je pečlivě a zvažte, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny. Pokud zákonný zástupce nepodepíše Čestné prohlášení, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Organizace provozu MŠ při příchodu dítěte:

 • ·         při příchodu do MŠ je nutno před vchodem dodržovat odstupy 2 metry
 • ·         pro všechny osoby nacházející se před budovou školy i ve škole platí povinnost zakrytí úst a nosu – dle aktuálních epidemiologických nařízení
 • ·         dezinfekci rukou provede každý ihned po příchodu do MŠ
 • ·         do šatny bude vcházet pouze 1 osoba doprovázející dítě, v šatně budou nejvýše 2 děti s rodičem, ostatní čekají na schodišti či před MŠ, je nutno dodržet odstupy viz. značky na podlaze
 • ·         zákonný zástupce je povinen se zdržovat v šatně jen po nezbytně nutnou dobu, do třídy nebude vstupovat
 • ·         dítěti bude před vstupem do třídy změřena teplota
 • ·         ihned po předání dítěte učitelce si dítě umyje ruce
 • ·         děti nemusí mít ve třídě roušku ( každé dítě však bude mít v šatně v igelitovém sáčku připraveny 2 čisté roušky pro případ nutnosti ji nasadit)

 

Organizace ve třídách:

 • ·         pro děti je docházka do MŠ dobrovolná, povinné vzdělávání předškoláků je automaticky omluveno
 • ·         budeme vyžadovat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění… viz. příloha
 • ·         převážnou část dne, pokud to počasí dovolí, budou děti na školní zahradě, dejte jim proto do MŠ vhodné oblečení i dostatek náhradního oblečení
 • ·         výměna lůžkovin bude probíhat každý týden
 • ·         během dne jsou důsledně zvýšenou měrou dodržována hygienická pravidla
 • ·         školní stravování je zajištěno
 • ·         děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si samy ani příbory
 • ·         každé dítě bude mít s sebou v MŠ podepsanou lahvičku se šroubovacím uzávěrem na dodržení pitného režimu

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo se děti přemístí na školní zahradu s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti  umístíme do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Pevně věřím, že si materiály důsledně přečtete a zvážíte docházku svého dítěte do mateřské školy. Doufám, že se nám tak společně podaří úspěšně ukončit tento školní rok.

                                                                                                                               

                                                                                                                               Miroslava Dočekalová                                                 

                                                                                                                          ředitelka 16. mateřské školy