logo 16. mateřská škola Plzeň
logo
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Informace k platbám v MŠ

Informace k platbám v MŠVyvěšeno: 28. 8. 2020
Sejmuto: 30. 6. 2021

Platby v MŠ:

 

Školné:

 

o   výše úplaty za předškolní vzdělávání :   510,- Kč, úhradu proveďte převodem (trvalým příkazem) na účet číslo 555 323 11/ 0100, splatnost vždy do 15. v měsíci ( výjimečně hotově u provozářky ŠJ), povinné předškolní vzdělávání je bezplatné i v případě odkladu školní docházky. Nezapomeňte nastavit trvalý příkaz bez prázdnin tj. od září 2020 do června 2021.

o   osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je v případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče…viz.vyhl. č.14/2005 Sb.§6 odst.6 ve znění pozd. předpisů. Zákonný zástupce podá prostřednictvím formuláře Žádost o osvobození…. a doloží potvrzení, že v daném měsíci, ve kterém žádá o prominutí školného, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi…

 

Stravné:

o   zaplacení zálohy na stravné ve výši 1000,- Kč proveďte převodem na účet číslo 157 333 11/ 0100, splatnost ihned při nástupu do 3.9.2020, výjimečně hotově u provozářky ŠJ

o   stravné za jednotlivé měsíce se hradí zpětně dle skutečné docházky dítěte

o   forma úhrady stravného -  inkasem z běžného účtuČÚ: 157 333 11/ 0100  

       inkaso bude čerpáno vždy k 15. v měsíci/ od října 2020/výjimečně hotově u provozářky  

      

o   přeplatek na stravném za červen 2021 bude vrácen zákonnému zástupci na jeho bankovní účet nejpozději v září 2021

 

 

Opakované nedodržování „ Školního řádu“ může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy/ např. neuhrazení plateb za stravu, neomluvení dítěte z docházky apod./ (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d/ve znění pozdějších předpisů)

 

Z bezpečnostních a organizačních důvodů provozářka ŠJ stanovuje konkrétní dny  a dobu pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny nelze hotovostní platby provádět .

 

 

 Přihlašování a odhlašování stravného

 

Na základě přijetí dítěte do mateřské školy  podává současně zákonný zástupce dítěte  i přihlášku ke stravování.

Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravy je nutno omluvit den předem. První den neplánované nepřítomnosti lze odebrat oběd v jídlonosiči v čase od 11:15 do 11:30 před výdejem obědů strávníkům. Za neodebraný oběd se náhrada neposkytuje  a je počítána plná sazba stravování za den. Na následující dny nepřítomnosti dítěte musí zákonný zástupce stravu odhlásit  osobně nebo telefonicky. U dítěte, které se bude vracet do MŠ po nemoci nebo po jakékoli nepřítomnosti, je nutno předem nahlásit den nástupu do MŠ.

 

 

Výše stravného:

 

Děti     3-6 let

Dopolední svačina                                                               7,00 Kč

Oběd                                                                                  19,00 Kč

Odpolední svačina                                                               7,00 Kč

Pitný režim                                                                          4,00 Kč

CELKEM                                                                             37,00 Kč

 

Děti     7 let

Dopolední svačina                                                               9,00 Kč

Oběd                                                                                  23,00 Kč

Odpolední svačina                                                               9,00 Kč

CELKEM včetně pitného režimu                                       41,00 Kč

 

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 05. 2021 15:23